Friday, October 23, 2020
Home Tags Tài chính

Tag: tài chính

Trust, uỷ thác hay tín thác là gì?

0
Trust là mối quan hệ ủy thác hay tổ chức ủy thác, trong đó một bên được gọi là ủy thác (trustor)...

Sự riêng tư về thông tin tài chính, một yếu tố...

0
Không ít người không biết có phải vì ngây thơ hay lười nhác mà muốn từ bỏ những quyền tự do của...