Wednesday, March 3, 2021
Home Tags Phân tích kỹ thuật

Tag: phân tích kỹ thuật

7 Cách Để Phân Tích Cổ Phiếu

0
Những nhà đầu tư dựa vào dữ liệu phân tích cổ phiếu để tìm ra những cổ phiếu có nhiều lợi nhuận....

Phân tích chứng khoán là gì?

0
Phân tích chứng khoán là việc đánh giá những phương tiện đầu tư trên thị trường chứng khoán nhằm đạt được lợi...

Ngày Bùng Nổ Theo Đà (Follow-Through Day) của William O’Neil

0
Có nhiều tranh cãi trong nhiều năm về việc điều gì tạo ra một ngày phân phối và ngày bùng nổ theo...

Những mô hình biểu đồ mang lại lợi nhuận lớn

0
Ông nhận ra tầm quan trọng của việc đọc biểu đồ khi nào? Từ năm 1959, một năm sau...

Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch và vai trò...

0
Quy luật cung cầu rất phổ biến trên thị trường. Các cổ phiếu không bao giờ bất ngờ tăng giá. Đằng sau...

CAN SLIM – một phương pháp chọn cổ phiếu hiệu quả

0
CAN SLIM là gì? CAN SLIM là từ viết tắt của một phương pháp đầu tư trên thị trường...