Home Chứng khoán Các cách tính đơn giản để xác định lợi nhuận cho các...

Các cách tính đơn giản để xác định lợi nhuận cho các khoản đầu tư của bạn

76
0

Bạn có tính khoản lợi nhuận đầu tư cho cổ phiếu hay danh mục đầu tư của bạn, và quan trong hơn, là bạn có tính lợi nhuận đó theo cách có ý nghĩa? Nhiều cách tính toán cho bạn có ý tưởng về cách thực hiện đầu tư. Một số cách tính toán khác phức tạp hơn, nhưng không có cách nào trong số đó cung cấp công cụ cho một nhà đầu tư trung bình. Dưới đây là một số cách tính toán có thể giúp bạn hiểu khoản bạn đầu tư đang vận hành như thế nào.

Lợi nhuận tổng

Đây là một cách tính đơn giản, nhưng chúng ta cần phải gộp các khoản chia cổ tức khi tính toán lợi nhuận của một cổ phiếu. Dưới đây là công thức tính:

[(Giá trị đầu tư tại thời điểm cuối năm – Giá trị đầu tư tại thời điểm đầu năm) + Cổ tức]:Giá trị đầu tư đầu năm.

Ví dụ, nếu bạn mua cổ phiếu với số tiền là 7,543$ và hiện tại số cổ phiếu đó có giá trị 8,876$, bạn thu được tiền lời là 1,333$. Giả sử bạn nhận được cổ tức trong thời gian này là 350$, bạn sẽ thấy tổng lợi nhuận mà bạn thu về là:

[(8,876$ – 7,543$) + 350$] : 7,543$ = 0.2231 (hay 22.31%). Bạn cũng có thể dụng cách tính này cho bất kỳ thời điểm nào, đó là điểm yếu vì cách tính này không đưa vào tài khoản giá trị tiền theo thời gian.

Lợi nhuận đơn giản

Lợi nhuận đơn giản tương tự như lợi nhuận tổng; tuy nhiên, cách này thường dùng để tính lợi nhuận cho khoản đầu tư của bạn sau khi bạn đã bán khoản đầu tư đó. Bạn có áp dụng cách tính lợi nhuận này băng cách sử dụng công thức sau.

(doanh thu dòng + cổ tức) : Chi phí cơ bản – 1

Giả sử bạn đã mua 3,000$ cổ phiếu và trả 12$ tiền hoa hồng. Chi phí cơ bản của bạn là 3,012. Nếu bạn bán số cổ phiếu đó với giá 4,000$ (với 12$ tiền hoa hồng khác), doanh thu dòng của bạn lúc này sẽ là 3,988$. Giả sử, cổ tức của bạn được chia là 126$, bạn sẽ thấy lợi nhuận đơn giản của bạn được tính như sau:

(3,988$ + 126$) : 3,012$ – 1 = 0.36 (hay 36%).

Giống như cách tính lợi nhuận tổng, cách tính này sẽ không nói lên được bạn đã nắm giữ khoản đầu tư bao lâu. Nếu bạn muốn xem lợi nhuận sau thuế, bạn thay thế khoản doanh thu dòng sau thuế cho khoản trước thuế và dùng số cổ tức sau thuế.

Tỷ lệ tăng trưởng lãi kép hàng năm

Đối với các nhà đầu tư nắm giữ hơn 1 năm, bạn có thể muốn xem xét phức tạp hơn, chứ không phải cách tính phức tạp hơn. Tỷ lệ tăng trưởng lãi kép hàng năm sẽ cho bạn thấy giá trị của khoản đầu tư của bạn trong thời gian dài. Lợi nhuận 40% trong 2 năm là tuyệt vời, nhưng lợi nhuận 40% trong 10 năm thì lại quá thấp. Coi cách tính này như là tỷ lệ tăng trưởng mà bạn có thể nhận được từ giá trị đầu tư ban đâu cho tới giá trị đầu tư khi kết thúc, tính toán được khoản đầu tư lãi kép theo thời gian.

Để tính toán khoản tăng trưởng lãi kép hàng năm, chia giá trị đầu tư ở cuối giai đoạn đầu tư với giá trị của khoản đó lúc bắt đầu. Sau đó lấy kết quả chia cho số năm đầu tư, và trừ đi 1.

Tỷ lệ tăng trưởng lãi kép hàng năm = (Giá trị vào thời điểm cuối/Giá trị khi bắt đầu đầu tư) x (1 /số năm đầu tư) – 1.


Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến bạn thêm những bài viết trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư tiền điện tửchứng khoánbất động sản trong những bài viết tiếp theo.

Hãy theo dõi VietRiches trên Facebook và Twitter để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất về tài chính và đầu tư. Hãy tham gia nhóm VietRiches.com trên Facebook để thảo luận cùng các thành viên khác.

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm: Các thông tin được đăng tải trên chỉ mang TÍNH CHẤT THAM KHẢO chứ không mang TÍNH CHẤT TƯ VẤN. Bạn đọc sẽ là người ra quyết định cuối cùng và là người chịu trách nhiệm với bất cứ khoản đầu tư nào của mình. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới các quyết định đầu tư của bạn đọc.