Home Chứng khoán 7 Cách Để Phân Tích Cổ Phiếu

7 Cách Để Phân Tích Cổ Phiếu

94
0
7 Cách phân tích cổ phiếu
Young couple working on their house economy. More files of this series and models on port.

Những nhà đầu tư dựa vào dữ liệu phân tích cổ phiếu để tìm ra những cổ phiếu có nhiều lợi nhuận. Những cách thông dụng để phân tích cổ phiếu bao gồm phân tích kỹ thuậtphân tích cơ bản. Có nhiều thành phần rơi vào thể loại phân tích cơ bản, bào gồm kiểm tra tỷ lệ giá với lợi nhuận của công ty, lợi nhuận của cổ  phiếu, giá trị sổ sách và lợi nhuận trên nguồn vốn. Nhiều nhà đầu tư cũng sử dụng những lời khuyên của những người phân tích cơ bản để phân tích cổ phiếu.

Những cách phân tích cổ  phiếu mà bạn sử dụng sẽ dựa vào sở thích riêng của bạn. Bạn nên hiểu những cách khác nhau để phân tích cổ phiếu để tìm ra cách phù hợp nhất cho mục tiêu tài chính của bạn.

Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích kỹ thuật nghiên cứu về cung và nhu cầu của một cổ phiếu trong thị trường. Những nhà đầu tư mà dùng cách phân tích kỹ thuật tin rằng hiệu suất của cổ phiếu sẽ cho thấy cổ phiếu đó sẽ có hiệu suất như thế nào trong tương lai. Bạn không cần chú ý tới giá trị của công ty. Phân tích kỹ thuật tập trung vào nghiên cứu xu hướng, biểu đồ và kiểu mẫu.

Tỷ Suất P/E (Giá trên Lợi nhuận)

Môt cách phân tích cổ phiếu khác là nghiên cứu về tỷ lệ giá với lãi của nó. Bạn tính tỷ lệ giá với lãi bằng các chia trị giá thị trường cổ phần của một cổ phiếu với lợi nhuận của cố phần. Để quyết định trị giá của cổ phiếu, những nhà đầu tư sẽ so sánh tỷ lệ giá với lãi của cổ phiếu với những cổ phiếu cạnh tranh của chúng và tiêu chuẩn của ngành. Tỷ lệ giá với lãi ít hơn thì được những nhà đầu tư quan tâm.

Lợi Nhuận Mỗi Cổ Phần (Earning per Share)

Lợi nhuận của cổ phần cho thấy thu nhập cho những nhà đầu tư của nó tốt như thế nào. Lợi Nhuận của cổ phần tăng lên thì được những nhà đầu tư coi là dấu hiệu tốt. Theo NASDAQ, số lợi nhuận của cổ phần của một công ty càng cao, thì cổ phần của bạn càng có nhiều giá trị, vì những nhà đầu tư luôn mua cổ phiếu của công ty khi lợi nhuận tăng.

Tỷ Suất PEG (Phát Triển Của Giá Với Lãi)

Tỷ suất phát triển của giá với lãi đưa tỷ lệ giá với lãi lên thêm một mức nữa bằng cách cân nhắc sự phát triển của công ty. Để tính tỷ lệ phát triển của giá với lãi, bạn chia tỷ lệ giá với lãi với sự phát triển trong 12 tháng. Bạn ước lượng mức phát triển trong tương lai bằng sự phát triển trước đó. Những nhà đầu tư thường sẽ coi rằng cổ phiếu có giá trị nếu tỷ lệ phát triển của giá với lãi của nó ít hơn 1.

Giá Trị Sổ Sách (Book Value)

Một cách khác để phân tích cổ phiếu là tìm tỷ lệ giá với giá sổ sách của công ty. Những nhà đầu tư thường dùng cách này để tìm những công ty phát triển nhanh mà có giá thấp. Phương trình để tính tỷ lệ giá với giá sổ sách là giá thị trường của cổ phiếu công ty chia với giá trị sổ sách của nguồn vốn. Giá trị sổ sách của nguồn vốn là giá trị sổ cách của tài sản nợ trừ đi giá trị sổ sách của tài sản. Những nhà đầu tư tấy tỷ lệ giá với giá sổ sách là dấu hiệu rằng cổ phiếu đó có thể bị đánh giá thấp.

Lợi Nhuận Nguồn Vốn (Return on Equity)

Những nhà đầu tư dùng lợi nhuận nguồn vốn để quyết định rằng một công ty tạo ra lợi nhuận cho những cổ đông tốt như thế nào. Phân tích lợi nhuận nguồn vốn có thể giúp bạn tìm những công ty tạo ra nhiều lợi nhuận. Lợi nhuận nguồn vốn được tính bằng cách chia thu nhập thực với mức vốn trung bình của những cổ đông. Sự tăng trưởng liên tục của lợi nhuận nguồn vốn là một dấu hiệu tốt với những nhà đầu tư.

Những Lời Khuyên Của Những Nhà Phân Tích

Nhiều nhà đầu tư dùng lời khuyên của những nhà phân tích để nhanh chóng tìm hiểu về một cổ phiếu. Những nhà phân tích nghiên cứu kỹ thuật và cơ bản một cách rất kỹ càng, và họ đưa ra những lời khuyên về những cổ phiếu nào nên mua hoặc bán. Trước khi quyết định mua hoặc bán cổ phiếu, những nhà đầu tư thường nghe những lời khuyên của các nhà phân tích kết hợp với một cách phân tích cổ phiếu.

Bới Rose Johnson


Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến bạn thêm những bài viết trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư tiền điện tửchứng khoánbất động sản trong những bài viết tiếp theo.

Hãy theo dõi VietRiches trên Facebook và Twitter để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất về tài chính và đầu tư và tham gia thảo luận trên Group của VietRiches.com trên Facebook.