Home Đầu tư Tính thuế thu nhập từ quỹ tương hỗ (mutual fund) như thế...

Tính thuế thu nhập từ quỹ tương hỗ (mutual fund) như thế nào?

236
0
Cơ bản về việc đầu tư - cơ bản về quỹ tương hỗ

Mutual fund là các quỹ tương hỗ, trong đó có quỹ chỉ số Index funds – là các quỹ quản lý thụ động, mô phỏng theo các chỉ số sẵn có trên thị trường; và có quỹ quản lý chủ động – actively managed funds, mà ở đó các nhà quản lý quỹ sẽ lựa chọn các cổ phiếu của các công ty mà anh ấy hay cô ấy nghĩ là sẽ tăng trưởng trong tương lai.

Quỹ chỉ số Index funds sẽ có tỷ lệ chi phí (expense ratio) thấp hơn quỹ quản lý chủ động bởi vì quỹ quản lý chủ động sẽ mất nhiều chi phí hơn cho đội ngũ quản lý quỹ, chi phí marketing cũng như phí môi giới cho các nhân viên tư vấn bán quỹ.

Tính thuế thu nhập đến từ các quỹ mutual fund (cả thụ động và chủ động) như thế nào?

Theo trang web của cơ quan thuế Canada CRA, Trong hầu hết các trường hợp, thu nhập tới từ mutual funds sẽ được đóng thuế theo 2 cách.

Cách thứ nhất, đóng thuế cho phần cổ tức hay phân phối lợi nhuận mà bạn nhận được hàng năm. Nếu cổ phần của bạn nằm trong các quỹ tín thác (muatual fund trust), thì các quỹ này sẽ gửi cho bạn bản kê T3 (T3 Slip, Stateent of Trust Income Allocations and Designations). Nếu cổ phần của bạn nằm trong các công ty cổ phần, thì các công ty đó sẽ gửi cho bạn bản kê T5 (T5 slip, Statement of Investment Income).

Lợi nhuận được phân phối của bạn có thể là các khoản thu nhập đầu tư (capital gains), cổ tức thu nhập đầu tư (capital gains dividends), cổ tức, thu nhập từ nước ngoài, lãi suất, các nguồn thu nhập khác, lợi nhuận đầu tư (return of capital) hay là kết hợp của tất cả những khoản này. Các khoản lợi nhuận đầu tư sẽ làm giảm cơ sở chi phí điều chỉnh của mỗi cổ phần mà bạn đầu tư.

Khi bạn bán cổ phiếu hay rút vốn (redeem), khoản lợi nhuận (nếu có) sẽ được đánh thuế. Đây thường là một khoản thu nhập đầu tư bởi vì khoản đầu tư của bạn thường được coi là tài sản đầu tư có đóng thuế. Bạn sẽ nhận được bản kê T5008 (T5008 slip, Statement of Securities Transactions, hoặc một bản kê kế toán từ quỹ mà bạn đầu tư vào đó.

Như vậy, với cách tính thuế của CRA trên các khoản đầu tư của bạn, rõ ràng với quỹ quản lý chủ động, bởi vì liên tục có hoạt động mua đi bán lại do người quản lý quỹ thực hiện, nên sẽ phát sinh nhiều thuế hơn từ việc mua đi bán lại các cổ phiếu mà quỹ mô phỏng, cho dù bạn không bán đi các phần nắm giữ của mình.

Tỷ lệ luân chuyển cổ phiếu trong các quỹ chủ động có thể lên tới 100% hoặc hơn (có nghĩa là nếu quỹ đó đầu năm nắm cổ phiếu trong 100 công ty, nhưng cuối năm, thì 20 loại cổ phiếu trong công ty đó đã được thay thế bởi 20 công ty khác, lúc đó tỷ lệ luân chuyển là 20%). Còn đối với quỹ chỉ số – quỹ quản lý thụ động, hàng năm, tỷ lệ luân chuyển của các cổ phiếu mà quỹ mô phỏng rất thấp.

Ví dụ, quỹ chỉ số S&P 500 có tỷ lệ luân chuyển chỉ khoảng 1%-2%. Chính bởi vì lý do đó, mà nghĩa vụ thuế phát sinh khi bạn đầu tư vào các quỹ thụ động sẽ thấp hơn quỹ quản lý chủ động.

mutual fund

Hãy theo dõi VietRiches trên Facebook và Twitter để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất về tài chính và đầu tư.

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm: Các thông tin được đăng tải trên chỉ mang TÍNH CHẤT THAM KHẢO chứ không mang TÍNH CHẤT TƯ VẤN. Bạn đọc sẽ là người ra quyết định cuối cùng và là người chịu trách nhiệm với bất cứ khoản đầu tư nào của mình. Bạn biên tập sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới các quyết định đầu tư của bạn đọc.