Home Đầu tư Hiệu quả về thuế giữa Index Fund và ETFs

Hiệu quả về thuế giữa Index Fund và ETFs

271
0

Khi thảo luận về các quỹ chỉ số Index fund cho thấy sự trái ngược với các quỹ quản lý chủ động, tôi thường tập trung vào vấn đề chính là tỷ lệ chi phí (expense ratio) thấp và chi phí luân chuyển thấp hơn (turnover cost). Nhưng những người đầu tư trong tài khoản đóng thuế, index funds (và ETFs) có một điểm thuận lợi hơn các quỹ quản lý chủ động: Đó là hiệu quả về thuế.

Luân chuyển nhiều hơn có nghĩa là thuế tăng

Khi so sánh với các quỹ quản lý chủ động, index fund và ETF cho phép bạn:

  1. Trả ít thuế hơn.
  2. Giãn khoản thuế phải nộp của bạn.

Với mutual fund (trái với nó là các cổ phiếu riêng lẻ), bạn chưa phải trả thuế cho tới khi bạn bán chúng. Bạn có thể trả thuế hàng năm trên lợi nhuận đầu tư cho mỗi cổ phiếu mà bạn có được trong danh mục đầu tư.

Với tỷ lệ luân chuyển danh mục đầu tư trong các quỹ quản lý chủ động trung bình khoảng 100% một năm, thu nhập mà bạn thu được là những khoản thu nhập đầu tư ngắn hạn (short-term capital gains, gọi tắt là STCGs). Bởi vì (tại Mỹ), STCGs bị đánh thuế tại mức thuế suất thu nhập bình thường của bạn (ngược với thu nhập đầu tư dài hạn – gọi tắt là LTCGs có tỷ lệ tối đa là 15%), các nhà đầu tư trong quỹ quản lý chủ động thường phải trả nhiều thuế hơn nếu như họ đầu tư vào những khoản đầu tư dài hạn.

Ngoài ra, các khoản đầu tư dài hạn trong danh mục đầu tư của index fund cho phép bạn hoãn việc nộp thuế của bạn trong thời gian dài (bởi vậy tiền bạc của bạn sẽ tăng trưởng nhanh hơn).

Hiệu quả về thuế của ETF

Ngoài những lợi thế về thuế ở trên, các quỹ hoán đổi danh mục (Exchange Traded Funds ETFs) có thuận lợi về thuế đặc biệt bởi vì cách chúng được tạo ra.

Khi một quỹ index fund cụ thể cần phải tăng tiền mặt (bởi vì các nhà đầu tư thanh lý cổ phần của họ), quỹ cần phải bán các khoản đầu tư trong danh mục đầu tư của quỹ. Nếu các khoản đầu tư được bán ra nhiều hơn chi phí cơ bản của quỹ, giao dịch sẽ mang lại thu nhập đầu tư, mà ở đó phần thuế sẽ do các cổ đông chi trả.

Ngược lại, khi các cổ đông nắm giữ ETF muốn rút cổ phần của họ ra, họ thường chỉ đơn giản là bán chúng (cho các nhà tài trợ ETF – ETF sponsor) những cổ phiếu của các công ty cơ bản được các ETF sở hữu. Nhà tài trợ ETF sẽ làm cho các cổ phiếu này có chi phí cơ bản thấp nhất, bởi vậy mà làm thiểu lợi nhuận đầu tư trong các cổ phiếu của ETF.

Và kết quả là các ETFs thường có xu hướng tăng thu nhập đầu tư nhỏ hơn, ít thường xuyên hơn cho các cổ đông của quỹ – bởi vậy mà cho phép các cổ đông hoãn phần thuế chính cho tới khi họ thực sự bán các cổ phiếu của họ.

Index fund)

Thuế cũng là chi phí

Sau khi xem xét chi phí, phần lớn các quỹ quản lý chủ động thực hiện theo các chỉ số riêng của họ. Khi bạn chú ý tới tác động của thuế, bạn sẽ thấy ấn tượng hơn. Thực tế, một số nghiên cứu chỉ ra rằng có ít hơn 10% quỹ quản lý chủ động làm tốt hơn quỹ chỉ số tương đương sau thuế.


Hãy theo dõi VietRiches trên Facebook và Twitter để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất về tài chính và đầu tư.

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm: Các thông tin được đăng tải trên chỉ mang TÍNH CHẤT THAM KHẢO chứ không mang TÍNH CHẤT TƯ VẤN. Bạn đọc sẽ là người ra quyết định cuối cùng và là người chịu trách nhiệm với bất cứ khoản đầu tư nào của mình. Bạn biên tập sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới các quyết định đầu tư của bạn đọc.